Ochrana osobních údajů

Informace pro klienty i zájemce o tom, proč a jak jsou zpracovávány osobní údaje, které zadáte na tomto webuVaše osobní údaje jsou v bezpečí

S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Nikdy je neposkytneme třetím stranám.


Informace, které sbíráme a ukládáme a proč

Mezi osobní údaje spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb či preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

Jak to vypadá v praxi? Pokud Vás zajímají novinky na webu, akce, které chystáme, přihlásíte se k odběru informací, pak shromažďujeme pouze Vámi poskytnutou emailovou adresu za účelem informovat Vás o novinkách a akcích. Zůstáváte anonymní.

Pokud se přihlásíte na seminář, workshop či u nás zakoupíte jakoukoli službu, včetně přístupu do studentské sekce, shromažďujeme informace potřebné ze zákona či nutné k správnému fungování, poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Jedná se zejména o kontaktní a fakturační údaje (jméno, příjmení, firma, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, email, případně telefonní číslo, pokud ho poskytnete), uživatelské jméno a heslo do studentské sekce a IP adresu (pro přihlašování do studentské sekce), produkty či služby, které jste u nás zakoupili. Tyto údaje vč. daňových dokladů budeme uchovávat po dobu poskytování služeb a 10 let poté.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují IP adresu, chování na webových stránkách petermurin.com či chování ve studentské sekci. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Díky tomu Vám můžeme poskytovat co nejlepší službu. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.


Jak se přihlásit, odhlásit nebo informovat

V případě, že projevíte zájem o informace o nás, o novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double-opt-in (dvojí potvrzení). Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je na konci každé zaslané zprávy.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud byste měli pochybnosti o tom, zda Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení či nápravu - např. požadovat blokování, provedení opravy, doplnění, případně kompletní vymazání Vašich údajů.

Veškeré otázky ohledně Vašich osobních údajů a jejich ochrany můžete zasílat na tento email: info@petermurin.com


Ochrana dětí

Neukládáme ani nesbíráme informace o těch, kdo jsou mladší 18 let. Zákonem stanovený minimální věk pro obchodování na finančních trzích je 18 let a naše stránky cílí výhradně na uživatele starší 18 let.


Kdo údaje shromažďuje, kde jsou uloženy a jak chráněny

Vaše údaje ukládáme a zpracováváme pomocí softwaru společnosti Clipsan s.r.o., který realizuje celou řadu bezpečnostních opatření s cílem ochránit Vaše osobní údaje. Všichni případní zaměstnanci či spolupracovníci jsou smluvně zavázáni o mlčenlivosti o osobních údajích po dobu spolupráce i po ní. Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány žádným dalším subjektům.


Právní forma

Vyplněním formuláře, registrace či objednávky souhlasíte s poskytnutím Vašich uvedených údajů společnosti DreamLab, s.r.o., IČ 28380711, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Společnost DreamLab, s.r.o., je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00059564 a zavazuje se postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.